c
Finał Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Wrzesień 16, 2016
wolontariat
Naszą pracą i dobrą energią wspieramy potrzebujących
Październik 8, 2016

Program wolontariacki „Wolontariat, to mnie rusza”

a

rekordowa liczba 75 aplikacji oraz 51 projektów, którym przyznano wsparcie na realizację

Comments are closed.