targi-gdansk_1310
CC HBC POLSKA na jesiennych targach pracy
Grudzień 8, 2016
otw
One Young World Summit 2016
Grudzień 18, 2016

Nasi pracownicy bezkonkurencyjni w konkursie PNSA

pnsa_cc-hbc

10 grudnia podczas Gali Finałowej konkursu Polish National Sales Awards nagrodzono najlepszych w sprzedaży. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „sprzedaż przyszłości oparta o talenty”. Nic więc dziwnego, że nasi pracownicy aż 10 razy wychodzili na scenę po odbiór nagrody.

Polish National Sales Awards to najbardziej prestiżowy konkurs sektora sprzedaży w Polsce. Jego celem jest promowanie dobrych praktyk i najwyższych standardów etycznych oraz nagradzanie najlepszych profesjonalistów w branży. Komisja sędziowska w dwuetapowym procesie oceny wyłoniła laureatów, którzy wykazali się nie tylko najlepszymi wynikami, ale również umiejętnością pracy zespołowej, kreatywnością, innowacyjnością oraz etyką postępowania.

Podczas ogłaszania wyników okazało się, że nasi pracownicy zdominowali galę – wygraliśmy w trzech kategoriach oraz otrzymaliśmy wyróżnienia aż w sześciu kolejnych!

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

 • Marcin Tarka, Group National Accounts Manager w kategorii Key Account Menedżer
 • Rafał Łysik, Sales Center Manager w kategorii Zespół Sprzedaży
 • Dariusz Blaszyński, Senior Market Developer w kategorii Przedstawiciel Handlowy

Wyróżnienia otrzymali:

 • Dorota Szumiela-Janicka / Key Account Sales Team Leader w kategorii Menedżer Sprzedaży
 • Mariusz Rejno / Sales Center Manager w kategorii Dyrektor Sprzedaży
 • Jarosław Jędrzejczak / Sales Center Manager w kategorii Trener Sprzedaży
 • Jakub Radzikowski /Experiential Execution Manager w kategorii Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży
 • Magdalena Padewska /Customer Logistics Manager w kategorii Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży
 • Edyta Sztyber /Tel-seller w kategorii Telesprzedaż
 • Piotr Piotrowski /RTM Development Manager w kateogrii Menadżer ds. Obsługi Klienta

W imieniu całej naszej firmy serdecznie gratulujemy wspaniałego sukcesu wszystkim nagrodzonym.

* * * * * * * * * *

Our employees unbeatable in 8th edition of Polish National Sales Awards competition

The best people in sales were honored during the Final Gala of the Polish National Sales Awards competition on December 10. This edition’s focal theme was „sales of the future based on talents”. It is no wonder then that our employees appeared on the stage as many as 10 times to collect the awards and nominations.

Polish National Sales Awards is the most prestigious competition for the sales sector in Poland. It aims to promote good practices and the highest ethical standards and recognize the best professionals in the sector. In a two-stage process the judging panel selected the winners, who demonstrated not only the best results, but also great team work skills, creativity, innovativeness and ethical behavior.

As the verdict was announced it turned out that our employees stole the show – we won in three categories and received honorable mentions in six more!

The winners of this year’s competition are:

 • Marcin Tarka, Group National Accounts Manager in the Key Account Manager category
 • Rafał Łysik, Sales Center Manager in the Sales Team category
 • Dariusz Blaszyński, Senior Market Developer in the Sales Representative category

And nominations went to:

 • Dorota Szumiela-Janicka, Key Account Sales Team Leader in the Sales Manager category
 • Mariusz Rejno, Sales Center Manager in the Sales Director category
 • Jarosław Jędrzejczak, Sales Center Manager in the Sales Trainer category
 • Jakub Radzikowski, Experiential Execution Manager in the Sales Innovations category
 • Magdalena Padewska, Customer Logistics Manager in the Sales Innovations category
 • Edyta Sztyber, Tel-seller in the Telsell category
 • Piotr Piotrowski, RTM Development Manager in the Customer Care Manager category.

On behalf of the entire company: sincere congratulations on this great achievement to all the winners!

Comments are closed.