b
Dzień Honorowego Krwiodawstwa w Annopolu
Wrzesień 16, 2016
a
Program wolontariacki „Wolontariat, to mnie rusza”
Wrzesień 20, 2016

Finał Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

c

Finał Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż (we wszystkich etapach Olimpiady wzięło udział ponad 40 000 młodych osób)

Comments are closed.