Jak wygląda proces rekrutacji

w Coca-Cola HBC Polska?

Aplikacja online.


Rejestracja i internetowej bazie kandydatów, wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz załączenie CV i listu motywacyjnego.

Selekcja aplikacji


Sprawdzenie aplikacji przez osoby odpowiedzialne za rekrutację i wyłonienie osób najbardziej dopasowanych do stanowiska.

Kontakt telefoniczny


Rozmowa telefoniczna z kandydatem i wstępna ocena deklarowanych umiejętności, a także przekazanie informacji na temat oferty.

Osobiste spotkanie


Spotkanie z przedstawicielami firmy (Manager, rekruter) oraz możliwość lepszego poznania kandydata i jego oczekiwań wobec firmy.